دیدار رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با مدیر عامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان

دیدار رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با مدیر عامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان


دیدار رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با مدیر عامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان

در روز بیست و یکم دی ماه رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان دیدار کرد و در خصوص موضوعاتی از قبیل واگذاری فضای سبز به صورت ریزآیتمی، امورپیمان ها، طرح های توسعه، انتقال پساب و ... به گفتگو پرداخت.

به گزاش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد - به منظور تبادل نظر و اطلاعات در حوزه های متنوع و با رویکرد ارتقای سطح کیفی عملکرد در حوزه های مختلف، ریاست سازمان سیما، منظر و فضای سبز با مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان دیدار و گفت و گو کرد.

در این جلسه که بیست و یکم دی ماه در اصفهان تشکیل شد، مواردی مانند واگذاری فضای سبز به صورت ریزآیتمی، امور پیمان ها،  طرح های توسعه، انتقال پساب و مدیریت شبکه آب، الگوی استفاده از گیاهان زینتی مقاوم و مطلوب مطرح گردید.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.