ویدئوــ پیشرفت 25 درصدی عملیات اجرایی پروژه پایانه امام خمینی یزد

ویدئوــ پیشرفت 25 درصدی عملیات اجرایی پروژه پایانه امام خمینی یزد 

 

 

 

توضیحات حمید دهقان سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد درباره پیشرفت 25 درصدی عملیات اجرایی پروژه پایانه امام خمینی یزد