از شهروندان تقاضا داریم كه قبل از خريد زمين به شهرداری مراجعه نموده تا درمورد وضعيت زمين اطلاع كافی كسب كنند و با آگاهی اقدام به خريد زمين نمايند

از شهروندان تقاضا داریم كه قبل از خريد زمين به شهرداری مراجعه نموده تا درمورد وضعيت زمين اطلاع كافی كسب كنند و با آگاهی اقدام به خريد زمين نمايند


از شهروندان تقاضا داریم كه قبل از خريد زمين به شهرداری مراجعه نموده تا درمورد وضعيت زمين اطلاع كافی كسب كنند و با آگاهی اقدام به خريد زمين نمايند

مهدی کاشفی‌زاده؛ عضو شورای اسلامی شهر یزد درباره ماده 100 و 101 قانون شهرداری توضيحاتی ارائه می‌دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.