• دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

یاسر خانجانخانی

کارشناس نوسازی و تحول اداری / کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مسئولیت ها و وظایف
راهبر مرکز اسناد
راهبر فرایند مدیریت دانش در شهرداری و سازمانهای تابعه
کارسنجی انجام فعالیت واحدهای شهرداری
راهبر پروژه های شهر هوشمند
جمع دار اموال حوزه نوسازی و تحول اداری

گزارش عملکرد