• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

چهارمین جلسه کارگروه خدمات شهری برنامه استراتژیک تشکیل شد.

چهارمین جلسه کارگروه خدمات شهری برنامه استراتژیک تشکیل شد.

جلسه کارگروه خدمات شهری درساعت 20 روز چهارشنبه مورخ 05/02/97 در محل سالن جلسات شهرداری یزد برگزار گردید.

در این جلسه معاون خدمات شهری، مدیران و روسای سازمانهای وابسته حضور داشتند . در این کارگروه در مورد ساختار برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری یزد گفتگو و تبادل نظر شد.

این جلسه در ساعت 24 با ذکر صلوات به پایان رسید.

                                                          معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد