• شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

پرسنل معاونت برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره داخلی

حوزه معاونت

یاسر خانجانخاني

فوق لیسانس مدیریت

مسئول دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

325

محمدعلی جمالچی

دیپلم

مسئول دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

325

نجمه رضایی

فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس بهبود روشها

210

سید احسان میرباقری

لیسانس حسابداری

کارشناس امور رفاهی

 

حمید صداقت

دکترای فیزیولوژی ورزش

کارشناس مسئول سلامت

 

علی خباز

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

مسئول ورزش و سلامت

 

حمید غفاری

کارشناسی روابط عمومی

کارشناس ورزشی

 

مدیریت برنامه و بودجه

محمدرضا میرشمسی

فوق لیسانس مدیریت صنعتی

مدیر برنامه و بودجه

 

فرنوش فروتن

 

 

 

بی بی معصومه حیدرپور

فوق لیسانس مدیریت دولتی

مسئول نظام جامع آماری

 

سمانه رفیع

فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

کارشناس مسئول بودجه

 

مدیریت نوسازی و تحول اداری

سید محمد علی شبانی

دکترای ریاضی کاربرد در کامپیوتر

مدیر نوسازی و تحول اداری

 

داود شایق

لیسانس اقتصاد

مسئول واحد میز خدمت، برونسپاری و اصلاح فرایندهای شهرداری

 

امیر سلطانی

فوق لیسانس کامپیوتر

راهبر مرکز اسناد شهرداری و ناظر نرم افزار نظر سنجی و پروژه های شهر هوشمند

 

زهرا جعفر پور

فوق لیسانس مدیریت دولتی

مسئول واحد آموزش شهرداری یزد

 

شیدا مسیحی

فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مسئول واحد ارزیابی عملکرد، نظام پیشنهادات و حمایت از پایان نامه های دانشجویی

 

مدیریت سرمایه انسانی

محمدحسین دهستانی

لیسانس شیمی

مدیر سرمایه انسانی

 

مهین ملک

فوق لیسانس مدیریت دولتی - منابع انسانی

مسئول گروه رسیدگی امور کارمندی

 

زهرا کارگر حاجی آبادی

 

فوق لیسانس مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی

 

کارشناس امور اداری و مسئول زیر سیستم پرسنلی

 

 

مهدیه آقاباقری

فوق لیسانس مدیریت اجرائی

 

کارشناس امور اداری و مسئول زیرسیستم های کارکرد و حضور و غیاب کارکنان

 

 

علی عبداللهی

فوق لیسانس مدیریت دولتی –منابع انسانی

مسئول گروه اجرایی

 

مجتبی دهشیری

لیسانس مدیریت صنعتی

مسئول گروه رسیدگی امور کارگری

 

مصطفی دهقان نیری

فوق لیسانس مدیریت دولتی - منابع انسانی

کارشناس امور بیمه ای

 

یاسر دهقان طزرجانی

فوق لیسانس مدیریت دولتی - منابع انسانی

کارشناس امور اداری

 

زهرا بلبل گاوافشادی

دیپلم مدیریت و برنامه ریزی خانواده

مسئول دبیرخانه

 

علی قانع

دیپلم ساختمان

مسئول بایگانی

 

غلامرضا محبوبیان

دیپلم

مسئول امور عمومی و نقلیه

 

قاسم برزگر نصرآباد

فوق دیپلم فناوری اطلاعات

مسئول تاسیسات

 

کمال کریمی

دیپلم علوم تجربی

هماهنگی امور نقلیه

 

حسین یحیوی پور

دبیری زبان و ادبیات فارسی

تلفنچی