• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

نجمه رضایی

کارشناس بهبود روشها / کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
 
 
مسئولیت ها و وظایف
ارتباط: 37252010 داخلی 357