• شنبه، ۴ تیر ۱۴۰۱
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا


ملاقات عمومی پرسنل شهرداری یزد با معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری

ملاقات عمومی پرسنل شهرداری یزد با معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری


ملاقات عمومی پرسنل شهرداری یزد با معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری

ملاقات عمومی پرسنل شهرداری یزد با معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد

در این دیدار پرسنل شهرداری مشکلات خود را با مجید بیکی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری در میان کذاشتند و وی از نزدیک درجریان مسائل و مشکلات  پرسنل شهرداری درمعاونت ها، سازمان ها و مناطق قرار گرفت.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد دردر این جلسه که  دهستانی مدیر واحد امور اداری شهرداری نیز حضورداشت خواستار بررسی و پیگیری دغدغه ها و مشکلات مطرح شده پرسنل شد وافزود: توجه به  دغدغه ها و مشکلات پرسنل جز اولویت های معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی می باشد تا بتوانیم زمینه رشد و تعالی واحد های مختلف را شاهد باشیم.

هدف از برگزاری جلسات هفتگی با پرسنل، ایجاد ارتباطات دوسویه و آشنایی بیشتر و بهتر با معضلات و مشکلات کارکنان  برای تصمیم گیری جهت رفع آنها می باشد.

در همین راستا سه شنبه های هر هفته جهت تعین وقت ملاقات پرسنل شهرداری و بررسی مشکلات آنها با معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تعیین گردیده است.