• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

معرفی معاون

 

مهدی فعالی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی