• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد: حضور شهرداری یزد در نمایشگاه مجازی پژوهش، فن آوری و فن بازار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد: حضور شهرداری یزد در نمایشگاه مجازی پژوهش، فن آوری و فن بازار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد:

حضور شهرداری یزد در نمایشگاه مجازی پژوهش، فن آوری و فن بازار

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از حضور شهرداری یزد در نمایشگاه مجازی  پژوهش، فناوری و فن بازار یزد خبر داد.

مجید بیکی افزود: در این نمایشگاه شهرداری یزد در حوزه های مطالعات، پژوهش و شهر هوشمند اقدام به ارائه گوشه ای از دستاوردهای خود از جمله سامانه سهیم و سامانه شهروند سپاری کرده است.

وی افزود در این نمایشگاه همچنین در حوزه آموزش و نوسازی و تحول سازمانی، دو سامانه نظام بررسی و پذیرش پیشنهادات و سامانه پایان نامه دانشجویی ارائه شده است.

لازم به ذکر است که این نمایشگاه مجازی در راستای ارائه دستاوردهای مطالعاتی و پژوهشی شرکتها، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی به صورت مجازی برپا گردیده و شهروندان می توانند از غرفه های شهرداری یزد به آدرس http://www.yazdtechshow.com

دیدن فرمایند.