• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

مسابقات داخلی فوتسال مجموعه شهرداری یزد همچنان ادامه دارد.

مسابقات داخلی فوتسال مجموعه شهرداری یزد همچنان ادامه دارد.

     مسابقات داخلی فوتسال مجموعه شهرداری یزد به مناسبت ماه مبارک رمضان با حضور 16 تیم در سالن ورزشی وحدت شهرداری یزد درحال برگزاری میباشد.

درادامه این مسابقات، شنبه مورخ 97/03/05 از گروه یک آتش نشانی (الف ) به نتیجه 8 بر صفر و تیم شهرداری منطقه (4 ) به نتیجه  2  بر 1  به ترتیب بر تیم های  نقلیه و ترافیک شهرداری پیروز شدند.

روز یکشنبه مورخ 97/03/06 درادامه این مسابقات در گروه، دو تیمهای سازمان سیما، منظر وفضای سبز  با تیم سازمان مدیریت پسماند و تیم سازمان مشارکتها با سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی به مصاف هم میروند.

جدول گروهی این مسابقات به شرح ذیل می باشد:

گروه یک

نام تیم

تعداد بازی

برد

باخت

مساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

آتشنشانی (الف)

2

2

 

 

16

1

15+

6

نقلیه شهرداری

2

1

1

 

4

9

5-

3

منطقه 4

2

1

1

 

3

5

2-

3

ترافیک

2

 

2

 

1

10

8-

0

 

 

گروه دو

نام تیم

تعداد بازی

برد

باخت

مساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

سیما ، منظر و فضای سبز

1

1

 

 

8

0

8+

3

مدیریت پسماند

1

1

 

 

4

0

4+

3

امور مشارکتها

1

 

1

 

0

4

4-

0

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

1

 

1

 

0

8

8-

0

 
 

گروه سه

بازیهای روز پنجشنبه 97/03/03

نام تیم

تعداد بازی

برد

باخت

مساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

معاونت خدمات شهری

1

1

 

 

1

 

1+

3

معاونت مالی اقتصادی

1

 

1

 

 

1

1-

0

معاونت عمرانی

1

 

1

 

 

1

1-

0

سازمان حمل و نقل بار و مسافر

1

1

 

 

1

 

1+

3

 
 

گروه چهار

بازیهای روز جمعه 97/03/04

نام تیم

تعداد بازی

برد

باخت

مساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

سازمان فاوا

1

 

1

 

2

3

1-

0

منطقه 2

1

1

 

 

3

2

1+

3

آتشنشانی (ب)

1

1

 

 

8

0

8+

3

منطقه 3

1

 

1

 

0

8

8-

0

 
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد