• دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
 • اوقات شرعی
 • وضعیت آب و هوا

فراخوان تهیه سند ارتقاء فرهنگ ترافیک شهر یزد

فراخوان تهیه سند ارتقاء فرهنگ ترافیک شهر یزد


فراخوان تهیه سند ارتقاء فرهنگ ترافیک شهر یزد

شهرداری یزد درنظر دارد در راستای  توسعه روز افزون شهر و همچنین لزوم توجه به شیوه های فرهنگی حمل و نقل در جوامع شهری  اقدام به تهیه سند ارتقاء فرهنگ ترافیک شهر یزد نماید. تعيين وضعيت مطلوب شهر يزد از نظر مسايل مربوط به رفتار ترافيكي، شناخت عوامل تاثيرگذار بر قانون شكني ترافيکي و ارايه طرح و برنامه هاي اجرايي تقويت هنجارهاي ترافيك از جمله اهداف این سند می­باشد لذا از عموم محققین و متخصصین حوزه علوم اجتماعی، مدیریت ترافیک و حمل و نقل شهری دعوت می گردد رزومه کاری اعضاء و همکاران اجرایی این طرح را  با رعایت شرایط زیر، تا تاریخ 31/06/1399 به دبیرخانه شهرداری یزد ارائه نمایند.

نکات و شرایط ارائه رزومه:

- محدوده و قلمرو طرح: شهر یزد

- رزومه کامل مجری و همکاران طرح به همراه شماره تماس در پاکت مهر و موم شده  ارسال گردد.

- پس از بررسی رزومه ها و انتخاب مشاورین واجد شرایط از آنها  جهت اجرای طرح استعلام برگزار می­نماید. در اعلام رزومه کاری مطابق با جدویل زیر امتیاز داده می شود:

 

عنوان

سقف امتیاز

اجرای طرح های مرتبط با حوزه مدیریت و  فرهنگسازی ترافیکی به همراه تاییدیه هر مورد

50

ارسال پروپوزال پیشنهادی مطلوب

20

معرفی تیم تخصصی همکار به همراه رزومه کاری

10

ارائه مطلوب حضوری یا مجازی

20

 

 

- مراحل ارسال رزومه با رعایت تمام موارد یاد شده در زمان تعیین شده در ساعات اداری صورت می پذیرد.

- بر روی پاکت ارسالی نام مجری و شماره تماس ذکر گردد.

نحوه ثبت نام و ارائه طرح:

-  علاقمندان می توانند طی مدت مشخص شده، با مراجعه به دبیرخانه شهرداری و تحویل موارد زیر در این فراخوان شرکت نمایند.

- پاکت حاوی رزومه کامل شرکت

- پاکت حاوی کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت (برای شرکتهای ارائه دهنده رزومه)

 نشانی دبیرخانه شهرداری یزد ـ میدان آزادی ـ شهرداری یزد.

تلفن:  ۳۷۲۵۲۰۰۲ – ۰۳۵ داخلی : 226 و 244

 

انتظارات شهرداری در طرح مطالعاتی تهیه سند ارتقاء فرهنگ ترافیک شهر یزد

مقدمه

توسعه روز افزون شهر و همچنین توسعه شیوه های حمل و نقلی در جوامع شهری با خود مزایا و معایبی را به همراه دارد. در حوزه ترافیک و حمل و نقل شهری توجه شهروندان به رعایت قوانین ترافیکی و پرهیز از رفتارهای مخاطره آمیز از اهمیت زیادی برخوردار است که در این راستا توجه به ارتقاء فرهنگ ترافیکی نقش مهمی ایفا می­نماید.

بدیهی است در این راستا شناخت وضعیت موجود از نظر هنجارهای اجتماعی جهت نیل به وضعیت مطلوب، حائز اهمیت زیادی است. در این راستا شهرداری یزد در نظر دارد تا ذیل پروژه مطالعاتی تهیه سند ارتقاء فرهنگ ترافیک شهر یزد اقدام به شناخت شرایط فعلی ترافیکی شهر یزد در مقوله اجتماعی-فرهنگی و رعایت قوانین بپردازد و نقشه راهی را در جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم نماید.

اهداف طرح

 • بررسی وضعیت موجود و تعيين وضعيت مطلوب شهر يزد از نظر مسايل مربوط به رفتار ترافيكي
 • شناخت عوامل تاثيرگذار بر قانون شكني ترافيکي و دلايل نقض قوانين از طريق مطالعات ميداني
 • ارايه طرح، راهكار و برنامه هاي اجرايي تقويت هنجارهاي ترافيك
 • ارائه شاخص ها و مولفه هاي سنجش تغيير رفتاري شهروندان در حوزه ترافيک
 • ارائه روشهاي اصلاح فرآيندهاي جاري در حوزه درون و برون سازماني شهرداري به منظور ساماندهي ترافيک

انتظارات از طرح

 • بررسي وضع موجود الگوها و رفتارهاي ترافيک شهر یزد
 • بررسی عوامل بروز معضلات ترافيکي
 1. عوامل فني و زيرساختي
 2.  عوامل قانوني و نظارتي
 3.  عوامل فرهنگي
 4. عوامل اجتماعی
 • بررسی آسيب هاي ناشي از بروز معضلات ترافيکي
 1.  تنزل کرامت انساني
 2. اخلال در نظم
 3. بي اعتمادي و نارضايتي
 4.  تنش و نزاع
 5. خسارت و آسيب فيزيکي
 6. اخلال در زيبايي و آرامش شهر
 7. اخلال در بهداشت و سلامت عمومي
 • ارائه شاخص هاي سنجش وضعيت حمل و نقل و ترافيک
 • شناسايي دستگاه هاي سياست گذار
 • آناليزSWOTجهت تعيين رويکردها
 • رويکردهاي اساسي مواجهه با آسيب هاي فرهنگي
 1. تبيين، ترويج و نمادسازي( خط سفید).
 2. گسترش فرهنگ حمل و نقل عمومی و استفاده حداقلي از خودرو شخصي
 3. تصحيح روش ها، فرآيندها و اقدام فوري جهت تسريع در کاهش آلودگی هوا
 4. تبديل ضرورت مراعات قوانين و قواعد حمل و نقل و ترافيک
 5.  الزام شهروندان به پايبندي به قانون با گسترش سيستم هاي نظارتي و اعمال قانون به صورت هوشمند
 • تعيين متدولوژي براي نيل به هدف
 • ارائه برنامه های آموزش فرهنگ ترافیک برای بازه 5 ساله یزد
 • تبيين شيوه اجرا
 1. مديريت عالي و اعمال قانون
 2. مديريت فني و زيرساختي
 3. مديريت فرهنگي و اجتماعي