• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

فاطمه طاهری نژاد

كارشناس آموزش / كارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 
 
مسئولیت ها و وظایف
انجام امور آموزش
ارتباط: 37252010 داخلی 359