• شنبه، ۴ تیر ۱۴۰۱
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا


صفحه پویش ملی شنبه های آموزشی

صفحه پویش ملی شنبه های آموزشی


صفحه پویش ملی شنبه های آموزشی

وی افزود: این برنامه با هدف ایجاد انگیزه در یادگیری و عزم و اراده برای فراگیری در جامعه هدف، ارایه آموزش‌های کوتاه و فشرده، بهره‌گیری از ظرفیت دنیای مجازی و بسترهای جدید آموزشی، تلاش برای فراگیر شدن برنامه های آموزش، هم‌افزایی و به‌اشتراک‌گذاری تجارب شهرداری ها و دهیاری‌ها با رویکرد آموزش‌های کاربردی، گسترش سطح پوشش آموزش‌ها و برآورده کردن نیازهای آموزشی متعدد و متنوع جامعه هدف و همچنین صرفه جویی در هزینه‌های آموزشی با توجه به شرایط موجود می باشد.
 
مجید بیکی اضافه کرد: محتواهای آموزشی که از طریق این پویش تاکنون بارگذاری شده است شامل: "آنچه باید یک آتش نشان بداند" 45 شماره، "آموزه های بازآفرینی شهری پایدار" 32 شماره، "آموزه های مدیریت پسماند" 29 شماره و "آموزه های منابع طبیعی پایدار" 27  شماره، آموزه های محیط زیست 7 شماره ، آموزه های مدیریت روستایی 19 ، آموزه های شهرسازی 1 مورد جمعاً 160شماره تهیه و در سایت بارگذاری شد و  شنبه هر هفته آموزش های جدید نیز بارگذاری می شود.
 
وی در ادامه گفت؛ با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در هفته های آینده ضمن تداوم تهیه محتواهای آموزشی فوق الذکر، در حوزه های محیط زیست، گردشگری و حوزه تخصصی دهیاری ها، محتواهای جدید تهیه خواهد شد.