• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

سومین جلسه کارگروه امور زیربنایی و حمل و نقل شهری

سومین جلسه کارگروه امور زیربنایی و حمل و نقل شهری

سومین جلسه کارگروه امور زیربنایی و حمل و نقل شهری برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری یزد در روز شنبه مورخ 97/02/29 با حضور معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری و تعدادی از مدیران آن حوزه برگزار شد.

در این جلسه ساختار برنامه استراتژیک شهرداری یزد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب گردید.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد