• شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

سومین جلسه معاونین اداری و مالی و مسئولین امور اداری مناطق و سازمان های شهرداری یزد

سومین جلسه معاونین اداری و مالی و مسئولین امور اداری مناطق و سازمان های شهرداری یزد

جلسه هم اندیشی و هماهنگی معاونین اداری و مالی و مدیران امور اداری مناطق و سازمانهای شهرداری برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی این جلسه با حضور معاون برنامه­ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیر سرمایه انسانی شهرداری، معاونین اداری و مالی و مسئولین امور اداری مناطق و
سازمان­های وابسته به منظور هماهنگی کارکرد ماهیانه و حقوق و دستمزد پرسنل برگزار گردید.

در این نشست آقای فعالی بر افزایش کارایی پرسنل تاکید کرد و در ادامه نیز مسئول حقوق و دستمزد شهرداری و کارشناس سرمایه انسانی درخصوص کاهش اشتباهات در کارکرد ماهیانه و پرداخت حقوق پرسنل توضیحاتی ارائه نمودند.

 

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد