• چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹
 • اوقات شرعی
 • وضعیت آب و هوا

سوابق مدیر برنامه و بودجه

سوابق

 سوابق اجرایی:

 • معاون اداری مالی سازمان فاوا سال 1385 
 • سرپرست سازمان فاوا سال 1394

سوابق عضویت:

 • عضو کارگروه سیستم جامع اداری مالی شهرداری یزد
 • عضو کمیسیون معاملات سازمان فاوا شهرداری یزد
 • مدیر پروژه بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی شهرداری یزد
 • عضو کمیته تدوین استانداردهای سیستم مالی شهرداریها 
 • عضو کمیته تشخیص نحوه تنظیم شیوه نامه های ارجاع کار به سازمانهای تابعه 
 • عضو کمیته تخصصی بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته  
 • عضو کارگروه ارزیابی اموال شهرداری یزد 
 • عضو و دبیر کارگروه تخصصی اصلاح نظام مالی و اداری شهرداری یزد 
 • عضو کمیسیون معاملات متوسط سازمان فاوا 
 • عضو کمیسیون تحویل معاملات متوسط اعتبارات جاری سازمان فاوا 

سوابق تدریس:

 • بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها
 • حسابداری تعهدی در شهرداری‌ها
 • نظام جامع مالی شهرداری‌ها
 • شیوه‌نامه ارجاع کار در شهرداری