• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

سرمایه گذاری در حوزه فاوا و شهر هوشمند، ارائه خدمات و سرویس های بر خط به عموم مردم، سیاست سازمان فاوا در سال 99

سرمایه گذاری در حوزه فاوا و شهر هوشمند، ارائه خدمات و سرویس های بر خط به عموم مردم، سیاست سازمان فاوا در سال 99

سرمایه گذاری در حوزه فاوا و شهر هوشمند، ارائه خدمات و سرویس های بر خط به عموم مردم، سیاست سازمان فاوا در  سال 99

با حضور بیکی سرپرست ساcمان فاوا ،فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ، فلاح معاون فنی و هوشمند سازی و روستایی معاون اداری مالی سازمان فاوا ، برنامه ها و سیاست های کلی سازمان فاوا ،در بودجه سال 99 بررسی شد

در ادامه و در این جلسه، بودجه  بیش از ۹۶  پروژه عمرانی مرتبط با سازمان فاوا بررسی و تاکید شد در این پروژه ها ضمن کاهش هزینه ها، به سمت افزایش درآمد، برنامه ریزی شود.