• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

زهرا جعفرپور

زهرا جعفرپور

کارشناس آموزش / کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مسئولیت ها و وظایف
امور مربوط به سیستم آموزش
ارتباط: 37252010 داخلی 361