• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

رونمایی از ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته

رونمایی از ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته

ساختار سازمانی شهرداری یزد در جلسه شورای مدیران و در حضور معاونین محترم شهردار، مدیران مناطق، رؤسای سازمانها و مدیران ستادی توسط شهردار محترم یزد رونمایی گردید.

چارت سازمانی شهرداری یزد و سازمانهای وابسته آن بر اساس بخشنامه 19274 مورخ 1394/02/20 مورد بازبینی قرار گرفت و پروسه تدوین چارت تشکیلاتی پس از احصاء فرایندها و کارسنجی های صورت گرفته در کلیه واحد های شهرداری و با در نظر گرفتن فعالیتهای قابل توسعه و فعالیتهای جدید قابل انجام در دوایر مختلف صورت گرفته است.

شایان ذکر است چارت تفصیلی شهرداری یزد و سازمانهای وابسته آن جمعا دارای 1465 پست سازمانی میباشد که از این تعداد 634 پست متعلق به شهرداری مرکز و مناطق شهرداری بوده و باقیمانده پستها به ترتیب :

69 پست سازمانی متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، 67 پست سازمانی متعلق به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، 29 پست مربوط به سازمان مدیریت آرامستانها، 39 پست متعلق به سازمان مدیریت پسماند، 60 پست متعلق به سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، 57 پست سازمانی مربوط به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، 58 پست سازمانی متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، 29 پست مربوط به سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، 39 پست متعلق به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و 384 پست سازمانی متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می­باشد.

چارت تفصیلی سابق شهرداری یزد مصوب سال 1388 و دارای 329 پست سازمانی بود که با اضافه شدن فعالیتهای جدید، منطقه چهار، منطقه بافت تاریخی و همچنین ایجاد دو ناحیه با پستهای مناسب در جهت نیل به هدف منطقه محوری و استقرار نیروهای اجرایی و نظارتی در مناطق و تبدیل ستاد مرکزی شهرداری به محور اصلی سیاستگذاری، برنامه ریزی و ایجاد مکانیزم­های کنترلی به 634 پست سازمانی افزایش یافته است که از این تعداد 280 پست مربوط به شهرداری مرکز و 354 پست سازمانی در مناطق پنجگانه شهرداری یزد شکل گرفته است.