• دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا


روند اجرایی بودجه سال 1397 در جلسه ای با حضور مسئولین شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

روند اجرایی بودجه سال 1397 در جلسه ای با حضور مسئولین شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.


روند اجرایی بودجه سال 1397 در جلسه ای با حضور مسئولین شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش واحد برنامه و بودجه شهرداري درجلسه‌اي كه با حضور معاونین، مديران مناطق 5 گانه و رؤسای سازمان‌هاي وابسته شهرداري تشكيل گرديد، روند اجرايي بودجه سال 97 مورد بررسي قرار گرفت و به سوالات حاضرين در خصوص بودجه در جلسه پاسخ داده شد.

در اين جلسه مدير برنامه و بودجه شهرداری پيرامون ایفای نقش حوزه‌های مختلف از جمله معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌ها به عنوان بهره‌بردار و یا عامل چهارم توضیحاتی ارائه نمود.

محمدرضا میرشمسی گزارشی از نحوه تخصيص اعتبار جاری و عمرانی، تخصيص وجه، روند برنامه ريزي پروژه هاي عمراني، نحوه روند اجراي فرايندهاي جديد مالي با احتساب  اضافه شدن واحد خزانه و سامانه مديريت پروژه‌های شهرداري يزد نیز ارائه داد. 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد