• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

دومین جلسه کارگروه هم اندیشی نیازسنجی محلات شهر یزد

دومین جلسه کارگروه هم اندیشی نیازسنجی محلات شهر یزد

در راستای طرح نیازسنجی محلات شهر و درجهت اولویت بندی نیازها و مشکلات شهر، جلسه ای با حضور معاونین ، مدیران مناطق و رؤسای سازمانها درمحل سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

   دراین راستا دکتر مرادی رئیس هیأت مدیره شرکت شهر واندیشه نقش جهان پرسش نامه هایی به منظور اولویت بندی lمسائل و مشکلات شهر یزد با هدف دستیابی به مهمترین آنها جهت انجام تحلیل هایی نظیر: علت مشکلات در سطح محلات ، مناطق و شهر یزد طراحی نمود که در اختیار مدیران محترم قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا اولویت ها را انتخاب نمایند.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد