• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

دومین جلسه معاونین اداری و مالی و مسئولین امور اداری مناطق و سازمان های شهرداری یزد

دومین جلسه معاونین اداری و مالی و مسئولین امور اداری مناطق و سازمان های شهرداری یزد

دومین جلسه هم اندیشی معاونین اداری و مالی و مدیران امور اداری مناطق و سازمانهای شهرداری برگزار گردید .

   این جلسه با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیر سرمایه انسانی شهرداری، معاونین اداری و مالی مناطق و سازمان های وابسته پیرامون مسائلی همچون سامانه 137 و استقرار میز خدمت در مناطق و سازمان های وابسته؛ در محل سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

دهستانی مدیر سرمایه انسانی شهرداری، مطالبی را در مورد واگذاری آزمایشی سامانه 137 به بخش خصوصی به منظور ارتقای سطح کیفی وکمی خدمات به شهروندان و ضرورت همکاری مناطق و سازمان ها در خصوص پاسخگویی به موقع به موضوعات ارجاعی به آنها ارائه نمود، همچنین از تشکیل کارگروه ویژه میز خدمت در شهرداری یزد و برگزاری جلسات مقدماتی با حضور اعضای کارگروه جهت راه اندازی قریب الوقوع میز خدمت در شهرداری مرکز و منطقه چهار بصورت طرح پایلوت خبر داد. در ادامه جلسه آقای شایق دبیرکارگروه میز خدمت، بخشنامه ها و روند کار استقرار و ارائه خدمات در میز خدمت را ارائه و به ابهامات و سوالات حاضران پاسخ داد.

   فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی نیز بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع استقرار میز خدمت و همچنین کمک به تکریم ارباب رجوع، همه مناطق و سازمان ها در زمینه احصاء خدمات قابل ارائه در میز خدمت اقدام نمایند.وی همچنین خواستار پشتیبانی معاونین اداری و مالی مناطق و سازمان ها در خصوص استقرار میز خدمت در مجموعه شهرداری شد.

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد