• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

دور اول مرحله گروهی مسابقات داخلی فوتسال مجموعه شهرداری یزد برگزار شد

دور اول مرحله گروهی مسابقات داخلی فوتسال مجموعه شهرداری یزد برگزار شد

     به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مسابقات داخلی فوتسال مجموعه شهرداری یزد با حضور 16 تیم در سالن ورزشی وحدت شهرداری یزد آغاز شد.

مرحله گروهی این رقابت ها در گروه یک تیم آتش نشانی(الف) با نتیجه 8 بر 1 و تیم نقلیه با نتیجه 4 بر 1 به ترتیب بر تیم های ترافیک و منطقه 4 پیروز شدند.

در گروه 2 تیم مدیریت پسماند با نتیجه 4 بر صفر و تیم سیما و منظر با نتیجه 8 بر صفر بر تیم های امور مشارکتها و میوه وتره بار غلبه کردند.

درگروه 3 تیم معاونت خدمات شهری بانتیجه 1 برصفر و تیم  سازمان حمل ونقل با نتیجه 1  بر صفر به ترتیب بر تیمهای معاونت مالی اقتصادی و معاونت عمرانی غلبه کردند.

درگروه 4 تیم شهرداری منطقه 2  بانتیجه 3 بر2  و تیم آتشنشانی ( ب ) با نتیجه  8 بر صفر به ترتیب بر تیمهای  سازمان فاوا و شهرداری منطقه 3 غلبه کردند.

جدول گروهی این مسابقات به شرح ذیل می باشد:

گروه یک

نام تیم

تعداد بازی

برد

باخت

مساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

آتشنشانی (الف)

1

1

 

 

8

1

7+

3

نقلیه شهرداری

1

1

 

 

4

1

3+

3

منطقه 4

1

 

1

 

1

4

3-

0

ترافیک

1

 

1

 

1

8

7-

0

 

 

گروه دو

نام تیم

تعداد بازی

برد

باخت

مساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

سیما و منظر

1

1

 

 

8

0

8+

3

مدیریت پسماند

1

1

 

 

4

0

4+

3

امور مشارکتها

1

 

1

 

0

4

4-

0

سازمان تره بار

1

 

1

 

0

8

8-

0

 

گروه سه

بازی ها روز پنجشنبه 97/03/03

نام تیم

تعداد بازی

برد

باخت

مساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

معاونت خدمات شهری

1

1

 

 

1

 

1+

3

معاونت مالی اقتصادی

1

 

1

 

 

1

1-

0

معاونت عمرانی

1

 

1

 

 

1

1-

0

سازمان حمل و نقل

1

1

 

 

1

 

1+

3

 

 

گروه چهار

بازی ها روز جمعه 97/03/04

نام تیم

تعداد بازی

برد

باخت

مساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

سازمان فاوا

1

 

1

 

2

3

1-

0

منطقه 2

1

1

 

 

3

2

1+

3

آتشنشانی (ب)

1

1

 

 

8

0

8+

3

منطقه 3

1

 

1

 

0

8

8-

0

 
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد