• شنبه، ۴ تیر ۱۴۰۱
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا


در جلسه با مدیر کل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام شد: تدوین تفاهم نامه شهرداری یزد با سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها در زمینه تهیه دستورالعمل و فرآیند اصلاح نظام مالی شهرداری ها

در جلسه با مدیر کل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام شد: تدوین تفاهم نامه شهرداری یزد با سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها در زمینه تهیه دستورالعمل و فرآیند اصلاح نظام مالی شهرداری ها


در جلسه با مدیر کل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام شد: تدوین تفاهم نامه شهرداری یزد با سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها در زمینه تهیه دستورالعمل و فرآیند اصلاح نظام مالی شهرداری ها

در جلسه با مدیر کل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام شد:

تدوین تفاهم نامه شهرداری یزد با سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها در زمینه تهیه دستورالعمل و فرآیند اصلاح نظام مالی شهرداری ها
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد
در جلسه ای که با حضور اسدی مدیر کل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، صادقیان معاون عمرانی استانداری، یارمند مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری و مجید بیکی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد برگزار شد ضمن ارائه مستندات لازم در زمینه برنامه و بودجه شهرداری در سال ۹۹، پیرامون تعامل شهرداری یزد با سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در حوزه  های خزانه داری، بودجه و اصلاح نظام مالی بحث و تبادل نظر شد.
 
تسریع در ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل خزانه داری، بازنگری و اصلاح دستورالعمل بودجه( عملیاتی- اقتصادی)، ساماندهی تغیر کدینگ درآمد و هزینه و افزایش اعتبار تهاتر بدهی دستگاه های دولتی به شهرداری از جمله مواردی بود که در این جلسه  مطرح گردید.  
همچنین در این جلسه علاوه بر ارائه سامانه بودجه و اعتبارات و سامانه جامع آماری شهرداری و نحوه اتصال این سامانه ها به یکدیگر، مقرر گردید به دلیل اینکه شهرداری یزد در زمینه مسائل مالی و اصلاح نظام مالی کارهای مثبتی را انجام داده و همچنین در حال تدوین دستورالعمل و فرآیند اصلاح نظام مالی می باشد،   تفاهم نامه ای میان مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و شهرداری یزد برای در اختیار گذاردن تجربیات در این زمینه همچنین تهیه دستورالعمل ها و فرآیند های اصلاح مالی منعقد گردد.
در ادامه نیز مقرر گردید  شهرداری یزد در خصوص سامانه جدید عوارض خودروی کشوری نیز بررسی های لازم را صورت داده و اعلام نظر نماید.