• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

داود شایق

كارشناس برنامه ریزی / كارشناسي علوم اقتصادی
 
 
مسئولیت ها و وظایف
- ناظر طرح تدوین برنامه پنج ساله توسعه و عمران شهری شهرداری یزد
- ناظر طرح دوام (طرح داوطلب واکنش اضطراری محله فهادان)
ارتباط: 37252010 داخلی 357