• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

جلسه کارگروه مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی و فرآیندهای شهرداری برگزار شد

جلسه کارگروه مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی و فرآیندهای شهرداری برگزار شد

   در راستای مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی و فرآیندهای شهرداری و ارائه گزارش فاز سوم بهینه سازی فرآیندها و ساختار، جلسه ای با حضور مدیر نوسازی و تحول، مدیر امور مالی ، مدیر برنامه وبودجه، رئیس اداره قراردادها، کارشناسان مربوطه و مشاور طرح درمحل دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برگزار شد.

    آق اولی مشاور طرح، در این جلسه گزارشی از فاز سوم بهینه سازی فرآیندها و ساختار تشکیلاتی ، فرآیند انعقاد قرارداد و همچنین فرآیند پرداخت درحوزه مالی واقتصادی، ارائه کرد و سپس هریک از اعضای جلسه نقطه نظرات وپیشنهادات خود را در جهت اصلاح و بهبود فرآیندها ارائه نمودند.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد