• شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

جلسه شهربین با موضوع بهبود فرایند پاسخگویی

جلسه شهربین با موضوع بهبود فرایند پاسخگویی

جلسه شهربین در دفتر فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه منایع انسانی شهرداری با موضوع بهبود فرایندهای پاسخگویی واحدهای اجرایی شهرداری به مشکلات ارائه شده شهروندان در سیستم شهربین با حضور معاونین خدمات شهری مناطق برگزار شد