• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

جلسه توجیهی آموزشی شهربین

جلسه توجیهی آموزشی شهربین

 
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد
 
جلسه توجیهی آموزشی سامانه شهربین با حضور رابطین حوزها ووپیمانکاران مرتبط در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری یزد برگزار شد