• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

جلسه بررسی و رسیدگی به سوابق و مدارک شرکت کنندگان در فراخوان ارزیابی، تحلیل و برنامه ریزی بهبود حوزه منابع انسانی شهرداری یزد

جلسه بررسی و رسیدگی به سوابق و مدارک شرکت کنندگان در فراخوان ارزیابی، تحلیل و برنامه ریزی بهبود حوزه منابع انسانی شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، ضمن برگزاری فراخوان برای پروژه ارزیابی، تحلیل و برنامه ریزی بهبود منابع انسانی و امتیازدهی کارشناسان به مدارک و سوابق متقاضیان در این فراخوان، برای انتخاب بهترین گزینه در خصوص اجرای این طرح مهم، مقرر شد جلساتی برگزار گردد تا شرکت کنندگانی که بالاترین امتیازات را کسب نموده اند جهت ارائه فعالیت و سوابق کاری خود مراجعه نمایند.

در این راستا اولین جلسه برگزار و یکی از متقاضیان اجرای این طرح به ارائه فعالیت ها و سوابق کاری خود در این زمینه پرداخت. این جلسه با حضور مدیر منابع انسانی و تعدادی از کارشناسان حوزه معاونت برنامه ریزی برگزار گردید.

جلسات بعدی این کارگروه در روزهای آتی برگزار می گردد و با برگزاری استعلام برنده اجرای این طرح انتخاب می گردد.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد