• دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

جلسه بررسی مسائل و مشکلات امور بیمه ای

جلسه بررسی مسائل و مشکلات امور بیمه ای


جلسه بررسی مسائل و مشکلات امور بیمه ای

در خصوص بررسی مسائل و مشکلات امور بیمه ای، جلسه ای در محل سالن جلسات شهرداری، با حضور رابطین بیمه ای سازمان ها، کارشناسان حوزه سرمایه انسانی، کارشناسان و مسئولین شرکت بیمه برگزار شد.

در این جلسه برخی از مشکلات سازمان ها مطرح و در این خصوص پیشنهاداتی ارائه شد.