• چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

جلسه آموزشی بیمه ویژه همکاران شهرداری

جلسه آموزشی بیمه ویژه همکاران شهرداری

جلسه آموزشی بیمه ویژه همکاران شهرداری

جهت آشنایی بیشتر همکاران با مسائل بیمه ای به خصوص بیمه تکمیلی، جلسه آموزشی ،در شهرداری مرکز، سازمان ها و مناطق برگزار گردید

در این جلسات موضوعات جمع آوری مدارک، نحوه تکمیل مدارک، نحوه محاسبه فاکتورهای هزینه کرد و سایر مسائل مربوطه به بیمه آموزش داده شد