• پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

تشکیل کارگروه شهرسازی و معماری

تشکیل کارگروه شهرسازی و معماری

به گزارش روابط عمومی حوزه معارونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، چهارمین جلسه کارگروه شهرسازی و معماری در تاریخ یکشنبه 1397/02/09 برگزار گردید. در این جلسه که با حضور مدیران حوزه معاونت شهرسازی و معماری و نخبگان حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهری تشکیل شد، ساختار برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری یزد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 

(معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد)