• پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

تشکیل کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی

تشکیل کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی

چهارمین جلسه کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و نخبگان  حوزه برنامه ریزی، فن آوری اطلاعات و سرمایه انسانی تشکیل شد ساختار برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری یزد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 

(معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد)