• دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا


برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات معماری و شهرسازی

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات معماری و شهرسازی


برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات معماری و شهرسازی

از آنجائیکه که جهت رفاه حال شهروندان، آشنایی کامل پرسنل با قوانین و مقررات معماری و شهرسازی ضروری می باشد،کارگاه آموزشی این دوره برای پرسنل دفاتر کارگزاری برگزار گردید.

در این کارگاه که به منظور یادآوری و تکرار مطالب مربوط به دوره آشنایی با قوانین معماری و شهرسازی با حضور بیش از 40 نفر از پرسنل دفاتر کارگزاری برگزار شد، شرکت کنندگان با مسائلی از قبیل: ضوابط و مقررات عمومی شهرسازی و معماری، ضوابط طرح تفصیلی جدید، ضوابط طرح بافت فرسوده و ... آشنا شدند.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد