• جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

برگزاری پروژه نظرسنجی از شهروندان به منظور ارزیابی خدمات ارائه شده توسط شهرداری به کلیه مناطق شهر یزد

برگزاری پروژه نظرسنجی از شهروندان به منظور ارزیابی خدمات ارائه شده توسط شهرداری به کلیه مناطق شهر یزد


برگزاری پروژه نظرسنجی از شهروندان به منظور ارزیابی خدمات ارائه شده توسط شهرداری به کلیه مناطق شهر یزد

عملیات میدانی نظرسنجی عمومی از شهروندان در دو مرحله اول و دوم در پنج منطقه شهری از تاریخ 01/05/99 شروع و در روز یکشنبه مورخ 23/06/99 خاتمه یافت.

در این نظر سنجی دیدگاه شهروندان در مورد عملکرد و خدمات ارائه شده شهرداری مورد سنجش قرار گرفته است. رضایت سنجی در بخش­های فضای سبز، مبلمان شهری، عمران، حمل و نقل(اتوبوسرانی، تاکسیرانی، ترافیک شهری و پایانه های برون شهری)، پسماند، فرهنگی ورزشی، ساماندهی مشاغل، روابط عمومی، آرامستان­ها و کارکنان انجام گرفت.

اهداف نظرسنجی شامل موارد زیر می‌باشد:

  1. شناخت رابطه بین میزان انتظارات از ارائه خدمات و میزان رضایت‌مندی شهروندان ازعملکرد خدمات شهری شهرداری
  2. شناخت رابطه بین درجه کیفیت خدمات ارائه شده توسط شهرداری یزد با میزان رضایت‌مندی شهروندان
  3. شناخت رابطه بین میزان مشارکت شهروندان با میزان رضایت‌مندی آنان از عملکرد خدمات شهری شهرداری
  4. تعیین عوامل اجتماعی، اقتصادی مرتبط با رضایت‌مندی شهروندان ازعملکرد خدمات شهری شهرداری
  5. شناسایی افکار عمومی و شهروندان و تعیین میزان رضايت آنها از عملکرد شهرداری یزد
  6. افزایش کارایی مدیران در تصمیم گیری و اطلاع رسانی بر اساس اطلاعات طبقه بندی شده
  7. استفاده موثر از تجزیه و تحلیل آماری در گزارشات مدیریتی

 

پرسشنامه­ها و شاخص­ها از روش مصاحبه با خبرگان و مطالعه اسناد و مطالعات تطبیقی استخراج گردیده و پس از برگزاری کارگاه آموزشی برای آمارگیران، جمع آوری اطلاعات از طریق سامانه نظرسنجی تحت وب در حال انجام است. پایایی و روایی پرسشنامه ها مورد بررسی و تایید قرار گرفته است و تحلیل اطلاعات مربوط به پرسشنامه­های فضای سبز، مبلمان شهری، عمران، حمل و نقل(ترافیک شهری)، پسماند، فرهنگی ورزشی، ساماندهی مشاغل، روابط عمومی در حال انجام است.

پس از انجام تحلیل ­های آماری و فضایی مناسب، با برگزاری جلسات خبرگی، از نظرات شهروندان و صاحب­نظران استفاده و نتایج­نهایی اعلام خواهد شد.