• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

برگزاری دوره مدیریت زن و خانواده

برگزاری دوره مدیریت زن و خانواده

با محوریت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد،  دوره مدیریت زن و خانواده در محل مرکز علمی و کاربردی شهرداری برگزار شد