• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
 • اوقات شرعی
 • وضعیت آب و هوا

برگزاری دوره بروز رسانی طرح تفصیلی شهر یزد

برگزاری دوره بروز رسانی طرح تفصیلی شهر یزد

شهرداری یزد با توجه به تصویب طرح تفصیلی جدید شهر یزد و در جهت بروز رسانی ضوابط و مقررات این طرح اقدام به برگزاری دوره ای دراین زمینه نمود . در این دوره قریب 100 نفر از معاونین ، مسئولین و پرسنل واحد های فنی ،اجرائیات ، درآمد و همچنین کارشناسان حوزه شهرسازی مناطق و تعدادی از پرسنل دفاتر کارگزاری در دو گروه شرکت نمودند .

ضوابط و مقررات مورد بحث در این دوره شامل :

 • کاربرد اراضی
 • ساختار پهنه بندی ضوابطی
 • تقسیمات کالبدی شهر یزد
 • کاربردهای مختلف شهری بر روی نقشه کاربرد اراضی
 • تعاریف ضوابط و مقررات مربوط به طرح تفصیلی
 • ضوابط و مقررات کاربری مسکونی – تجاری و ....
 • نحوه استفاده از اراضی
 • ضوابط تجمیع
 • ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و پارکینگ
 • ضوابط و مقررات مکان یابی و مکان گزینی
 • ضوابط و مقررات کاربری های مسکونی
 • ضوابط و مقررات مکان گزینی کاربری های تجاری – خدماتی
 • ضوابط و مقررات کاربری های ورزشی و ....
 • ضوابط و مقررات مربوط به همجواریها
 • ضوابط و مقررات مربوط به دسترسی ها
 • ضوابط و مقررات مربوط به سرانه ها
 • و......

شایان ذکر است این دوره در محل سالن جلسات شهرداری یزد با تدریس آقای مهندس نوری از روز شنبه مورخ 19/1/96 شروع و تا پایان اردیبهشت ماه نیز ادامه دارد.

 

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمایه انسانی شهرداري يزد