• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری حقوق شهروندی به صورت الکترونیکی

برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری حقوق شهروندی به صورت الکترونیکی

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری جهت ارتقاء سطح برگزاری دوره های غیرحضوری و رفاه پرسنل ، برای اولین بار دوره آموزش غیرحضوری حقوق شهروندی را به صورت  الکترونیکی از طریق سامانه آموزش تحت وب برگزار نمود.

این دوره به مدت 16 ساعت جهت پرسنل شهرداری یزد و سایر شهرداریها از تاریخ 10/11/95 لغایت 13/11/95 در محل علمی کاربردی شهرداری برگزار گردید و مورد استقبال بیش از 200 نفر از پرسنل قرار گرفت.

فراگیران در این دوره با انواع حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و اهمیت رعایت حقوق شهروندان در توسعه مهارتهای اجتماعی آشنا شدند.

 

                                                                                          معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري يزد