• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری آشنایی با ساختار و تشکیلات و مقررات شهرداری

برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری آشنایی با ساختار و تشکیلات و مقررات شهرداری

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری جهت ارتقاء سطح برگزاری دوره های غیرحضوری و رفاه پرسنل،از اواخر سال گذشته اقدام به برگزاری دوره های غیرحضوری به صورت الکترونیکی نمود.

در سال جاری دوره " آشنایی با ساختار و تشکیلات و مقررات شهرداری" به صورت الکترونیکی و اولین بار در محل کار پرسنل برگزار گردید.

این دوره به مدت 16 ساعت جهت پرسنل شهرداری یزد و سایر شهرداریهای استان در تاریخ 18/03/96 تشکیل و مورد استقبال بیش از 330 نفر از پرسنل قرار گرفت.

فراگیران در این دوره با تشکیلات نظام اداری شهرداری ، وظایف و اختیارات شهرداری ها ، سیاست های نوین شهرداری، انواع برنامه ها و پروژه های و خدمات شهرداری و ... آشنا شدند.

 

 

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمایه انسانی شهرداري يزد