• دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا


برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان و مدیران مالی

برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان و مدیران مالی


برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان و مدیران مالی

دوره آموزشی " آشنایی با صورتهای مالی عمومی" با حضور مدیران و کارشناسان مالی شهرداری در محل کلاسهای اموزشی شهرداری برگزار گردید.

در این دوره مواردی از قبیل: آشنایی با صورتهاي مالي،  تجزيه و تحليل عمودي،  تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي،  تحليل ريسک،  تحليل کسب و کار،  تجزيه و تحليل افقي،  درك و تحليل صورت جريان وجه نقد و صورت هاي مالي و تلفيقي و .. بیان گردید.

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد