• شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

برگزاری دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری

برگزاری دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد با توجه به ضرورت آشنایی معاونین ، مدیران با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری ، دوره ای را با این عنوان برگزار کرد.

در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیمی از قبیل :

  • مبانی، مفاهیم ، کلیات و ضرورتهای اقتصاد مقاومتی
  • تبیین ساختار و مولفه های اقتصاد مقاومتی
  • تشریح سند اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی آن
  • تبیین الزامات و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در شهرداریها

این دوره روز سه شنبه مورخ 95/09/16 با حضور معاونین و مدیران شهرداری و مدیران عامل سازمانهای وابسته برگزار گردید و با استقبال قابل ملاحظه ای روبرو شد.

 

لازم به ذکر است دوره فوق همچنین جهت 200 نفر از کارشناسان و پرسنل شهرداری و سازمانهای وابسته در دو گروه جداگانه در محل علمی کاربردی شهرداری یزد برگزار گردید.

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد