• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

برگزاری جلسه شورای اجتماعی محلات

برگزاری جلسه شورای اجتماعی محلات

جلسه هم اندیشی تشکیل شورای اجتماعی محلات درمحل معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی تشکیل گردید.

در این جلسه نقاط قوت و ضعف تشکیل شورای اجتماعی محلات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مورد امکان سنجی استفاده از NGO ها  به عنوان ابزار جایگزین شورای اجتماعی محلات بحث و تبادل نظر شد.   

(معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد)