• دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

برگزاری جلسه در خصوص برنامه راهبردی شهرداری یزد

برگزاری جلسه در خصوص برنامه راهبردی شهرداری یزد


برگزاری جلسه در خصوص برنامه راهبردی شهرداری یزد

به منظور تعیین شاخص های کلیدی و مقداردهی به شاخص های برنامه سلامت اجتماعی و گردشگری جلسات متوالی در تاریخ های 11/06/99 و 16/06/99 و 20/06/99 در محل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و شهرداری یزد با حضور معاونت های آن سازمان، کارشناسان متخصص و مدیریت نوسازی و تحول اداری  برگزار گردید