• چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

برنامه ریزی قبل از انجام دادن کار انسان را از پشیمانی در امان میدارد.

برنامه ریزی قبل از انجام دادن کار انسان را از پشیمانی در امان میدارد.