• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

با حضور شهردار شهر جهانی یزد و با محوریت معاونت برنامه ریزی برگزار شد: جلسه بررسی وضعیت منابع و مصارف بودجه شهرداری یزد و پیشرفت پروژه های عمرانی سال ۹۹

با حضور شهردار شهر جهانی یزد و با محوریت معاونت برنامه ریزی برگزار شد: جلسه بررسی وضعیت منابع و مصارف بودجه شهرداری یزد و پیشرفت پروژه های عمرانی سال ۹۹

با حضور شهردار شهر جهانی یزد و با محوریت معاونت برنامه ریزی برگزار شد:

جلسه بررسی وضعیت منابع و مصارف بودجه شهرداری یزد و پیشرفت پروژه های عمرانی سال ۹۹

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد

نشست  بررسی وضعیت منابع و مصارف بودجه شهرداری یزد و روند پیشرفت پروژه های عمرانی سال ۹۹ ، با حضور جمال الدین عزیزی شهردار یزد، معاونین شهردار،مدیران مناطق شهرداری، روسای سازمان ها و برخی مدیران ستادی با محوریت واحد برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد و با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.

میزان بودجه مصوب هر پروژه، میزان تخصیص بودجه، میزان تأمین اعتبار، میزان عملکرد ریالی، میزان عملکرد فیزیکی(از سامانه کنترل پروژه شهرداری)، دلایل عدم پیشرفت فیزیکی و ریالی برخی از پروژه ها و ارائه راهکار برای تسریع در پیشرفت پروژه ها از جمله مواردی بود که در این جلسه پس از بررسی کلیات منابع و مصارف به تفکیک هر بخش و ریز پروژه های عمرانی مهم شهرداری مورد بررسی دقیق قرار گرفت.