• جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

اولین جلسه کارگروه میز خدمت برگزار گردید

اولین جلسه کارگروه میز خدمت برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، اولین جلسه کارگروه میز خدمت با حضور معاون حوزه و تعدادی از مدیران در محل دفتر معاونت برنامه ریزی برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی دستورالعمل های میز خدمت و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات، نسبت به تشکیل پایلوت در منطقه چهار شهرداری یزد تصمیم گیری شد.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد