• دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

آغاز بکار پروژه معماری سازمانی شهرداری یزد خوشه خدمات شهری

آغاز بکار پروژه معماری سازمانی شهرداری یزد خوشه خدمات شهری


آغاز بکار پروژه معماری سازمانی شهرداری یزد خوشه خدمات شهری

پروژه معماری سازمانی شهرداری یزد با تمرکز بر خوشه خدمات شهری شهرداری یزد با همکاری آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه یزد آغاز شد.

در پروژه معماری سازمانی شهرداری یزد به بررسی فرایندهای جاری خوشه خدمات شهری شهرداری یزد شامل بررسی سازمانهای سیما، منظر و فضاهای سبز شهری، سازمان آتش نشانی، سازمان مدیریت پسماند، سازمان آرامستانها، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و معاونت خدمات شهری، پرداخته می­شود.

 فازهای پروژه شامل بررسی وضعیت موجود و احصاء فرایندهای جاری و معماری کسب و کار، بررسی وضعیت مطلوب و مدل سازی فرایندهای اصلاحی، احصاء معماری داده و معماری فناوری اطلاعات مربوطه می باشد.

معماری سازمانی رویکردی جامع و یکپارچه است که جنبه‌ها و عناصر مختلف سازمان (سیستم) را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می‌نماید و شامل مجموعه مستندات، مدل‌ها، استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطلاعات است که در قالب یک طرح مشخص اجرا شده و سپس به صورت مداوم توسعه و بروزرسانی می‌شود.