• چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

ارتباط با مدیر برنامه و بودجه

محمدرضا میرشمسی

مدیر برنامه و بودجه / کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- مدیریت پروژه
مسئولیت ها و وظایف