• دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

جلسه کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی برنامه استراتژیک

جلسه کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی برنامه استراتژیک

پنجمین جلسه کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی برنامه استراتژیک شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و مدیران شهرداری در محل دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برگزار شد، سیاستها و استراتژیهای برنامه استراتژیک شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد

 


جلسه بررسی و رسیدگی به سوابق و مدارک شرکت کنندگان در فراخوان ارزیابی، تحلیل و برنامه ریزی بهبود حوزه منابع انسانی شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، ضمن برگزاری فراخوان برای پروژه ارزیابی، تحلیل و برنامه ریزی بهبود منابع...

۱۳۹۷/۰۵/۲۴ 9 بازدید